Monday, May 14, 2007

Rapport 1

Seminaret er forbi. Som man kan se blev der ikke blogget meget fra det. Der var ikke tid, og når der var, var der ingen netadgang. Og når der var det, var man for udmattet til at skrive noget.

Jeg fik taget nogen noter, og jeg tænkte jeg ville prøve at få formuleret, det jeg husker, mens jeg stadig husker det. Flere af seminarets foredrag vil blive trykt/offentliggjort i OEI eller på nypoesi, eller hvor det nu bliver. Jeg husker sikkert forkert nogle gange, og andre gange har jeg sikkert ikke forstået, hvad der blive sagt i det stærkt heterolinguale miljø, men så står fejltagelserne bare for min egen regning og iøvrigt kan folk jo kommentere, hvis de læser dette og gerne vil præcisere, hvad meningen egentlig var. Iøvrigt sker det mest spændende til sådan nogle arrangementer tit i kaffepauserne, og dem var der mange af, og der tog jeg altså ingen noter.

Det startede selvfølgelig med Martins indledning, som står længere nede, med Ingmar, der fortalte lidt om Biskops Arnö og hvad højskolen har betydet for nordiske litterære netværker i præ-internettets tidsalder, og hvad den mon kommer til at betyde i fremtiden, hvor folk kan mødes (og gør det) uden at være på samme sted, og med Annelie Axén, der præsenterede litlive. Det eneste jeg har skrevet ned fra det er "bog≠værk" – jeg kan ikke huske i hvilken sammenhæng Annelie sagde det, men det skulle komme til at blive et diskussionspunkt senere.

Hubert van den Berg tog udgangspunkt i Bourdieus begreb om den begrænsede produktions (sub)felt og stillede det over for begrebet om modkultur. Pointen var, at man på ingen måde kan identificere de to – at noget bliver produceret i begrænsede mængder og ikke til massekonsumption er på ingen måde ensbetydende med, at det sætter sig uden for markedets vilkår. At en bog kun kommer i små oplag behøver ikke at betyde, at den er alternativ. Hubert viste en række eksempler på at dada-kunstnere og -forfattere i høj grad udnyttede kunstmarkedets og samlernes fetich for ... hvad hedder sådan noget ... ja, altså sjældenhed simpelthen, til at trykke deres tidsskrifter i mange forskellige versioner med forskelligt udstyr, så hver af dem blev mere værd på markedet. Limited editions er jo på ingen måde alternative, de er tvært imod kunstinstitutionens emblematiske udtryk, og det er derfor helt ude i hampen at sætte lighedstegn mellem modkultur og smalhed.

I en af kaffepauserne husker jeg osse, at Hubert fortalte, at en anden af klicheerne om den historiske avantgarde, nemlig deres politiske radikalitet, er stærkt problematisk. Det er selvfølgelig sandt, at nogle af de markante skikkelser Marinetti og Breton fx. allierede sig med hhv. fascister og kommunister, men størstedelen af dadakunstnerne (han nævnte Schwitters og mange flere) befandt sig i virkeligheden trygt og godt på den politiske midterbane, enten som medlemmer af de europæiske socialdemokratier eller af de liberale borgerlige partier (Hubert har rejst rundt og forsket helt konkret og biografisk i det emne). Det kunne i og for sig være ligegyldigt, hvis det ikke var fordi den påståede politiske radikalitet ofte kommer til at miskreditere avantgarden som kunstnerisk og æstetisk projekt. Zangenberg og jeg blev enige om, at det nok er Peter Bürger, vi har at takke for den misforståelse.

Resten af Huberts foredrag handlede om den ægte anarkistiske modkultur (han brugte flere gange Ungdomshuset som eksempel) og udviklede sig til en lettere paranoid historie om hvor svært det er at være anonym i netpublikationer, fordi IP-adresser kan spores. Jeg tror, jeg må være faldet lidt i staver her (ikke for sidste gang).

Efter aftensmaden talte Malte om bloggen som en tilbagevenden til en form for litterær offentlighed, der fandtes før moderniteten og massemedierne, Susanne om bloggen som en form for prøvende mumlen, og jeg selv forsøgte at påstå, at en litterær blog, der ikke ville være litterær fordi den handlede om litteratur, men fordi den selv prøvede at være et litterært værk, måtte have tiden som sin centrale æstetiske kategori, snarere end fx. sit (visuelle) design, fordi et sådant værk ville folde sig ud i tiden på en helt anden måde end den tid, vi møder i et trykt værk. Det kan være jeg skriver mere om det ovre hos mig selv senere...

Om aftenen var der de første oplæsninger, og dem kan man høre ovre hos MJM.

30 comments:

Mariann said...

Takk Martin! Endelig noen som kunne fortelle meg sånn noenlunde hva som ble sagt før jeg fikk somlet meg frem til biskopens øy! Ser frem til å lese mer om bloggen & tiden.

Alt godt til alle,
Mariann

Susanne said...

Hej fra Warszawa hvor Lindholm og jeg har soegt tilflugt vaek fra fejringen af den norske nationaldag den 17. maj - og med tak for sidst til alle. Mere om mumle- og skribleblogging den 18. maj naar jeg er returneret til mit naturlige habitat i Bergen.

Martin Glaz Serup said...

Tak til alle ja - og nyd det polske tigerklør og Audun!

kh/Martin

Martin Johs. Møller said...

Jeg slutter mig også til taksigelserne! Tak til alle og ikke mindst arrangørerne. Jeg håber på at jeg engang skal komme på sporet af den tabte søvn.

kh
Martin JM

MGL said...

Bloggen og tiden: Dette er jeg helt enig i, men mener at grensene mellom litterært verk og handler-om-litteratur godt kan være så utflytende de bare vil i en blogg.

Men en anden sentral kategori er også stedet - dvs. stedet i nettverket, dvs. hyperlenken. Bloggen er innvevd i sitt tekstlige univers, og skaper muligheter for en sterk sitatpraksis, en klippe-lime-tekstualitet. Dette er nok også en helt sentral - kanskje like sentral som tiden - del av den estetiske produksjon til den litterære bloggen.

Har du skrevet mer om det med bloggen og tiden?

Martin said...

Hej Martin,

Jeg er helt med på, at en litterær blog udmærket kan handle om litteratur osse - det jeg ville opponere en lille smule mod var den opfattelse, at bare en blog (eller en anden slags tekst for den sags skyld) handler om litteratur, så gør det den til en litterær blog (/tekst). Jeg mener således ikke, at der er tale om en flydende grænse mellem "værk" og "handler-om". Men tværtimod at selve litterariteten er fuldstændigt uafhængig af hvad teksten handler om. Litterariteten har at gøre med den æstetiske bearbejdning af genrens formale kendetegn. Den måde bloggen forholder sig til tiden på er et af disse (og jeg synes det er fint det du skriver om improvisation ovre i din lange kommentar hos dig selv) – en anden er absolut den måde bloggen væver sig ind i resten af HTML-vævet på, helt enig

Anonymous said...

The story is about a very small (wow gold)because the (wow gold)reasons for the (wow gold) expulsion Chushi doors have been forced to(wow power leveling) living on the United Kingdom, (wow power leveling)in abroad alone the people(wow power leveling) struggling for survival. A naturally do not (wow power leveling) agree with the ethical person. A war many of the cracks in the middle of the(wow gold) pursuit of hard power of (World of Warcraft gold) extreme people. A look at(wow power leveling) the friendship will be more important than the lives of people. The best of life, the best of the best stories or Long Road. Like Xiuzhen's friends must-see (Rolex)category.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

No Prescription medication Pharmacy. Order Generic Medication In own Pharmacy. Buy Pills Central.
[url=http://buypillscentral.com/buy-generic-cialis-online.html]Order Cheap Viagra, Cialis, Levitra, Tamiflu[/url]. rx generic pills. Cheapest medications pharmacy

Anonymous said...

At our shop you can regard sundry medication and of programme naturally such in fashion Best Discount Cialis Pharmacy On-line solitary – At Generic Cialis pharmacy.

Anonymous said...

eh.. thank you for this thoughts :))

Anonymous said...

[u][b]Xrumer[/b][/u]

[b]Xrumer SEO Professionals

As Xrumer experts, we secure been using [url=http://www.xrumer-seo.com]Xrumer[/url] for a sustained leisure for the time being and grasp how to harness the titanic power of Xrumer and turn it into a Banknotes machine.

We also provender the cheapest prices on the market. Numberless competitors devise expect 2x or even 3x and a a pile of the continuously 5x what we pervade you. But we have faith in providing prominent accommodation at a small affordable rate. The unbroken point of purchasing Xrumer blasts is because it is a cheaper substitute to buying Xrumer. So we plan to support that contemplating in mind and outfit you with the cheapest censure possible.

Not solitary do we take the unexcelled prices but our turnaround time after your Xrumer posting is wonderful fast. We intention take your posting done before you know it.

We also cater you with a ample log of well-heeled posts on contrary forums. So that you can see for yourself the power of Xrumer and how we hold harnessed it to emoluments your site.[/b]


[b]Search Engine Optimization

Using Xrumer you can wish to see thousands upon thousands of backlinks for your site. Scads of the forums that your Place you intent be posted on have acute PageRank. Having your link on these sites can really help establish up some top-grade quality recoil from links and as a matter of fact aid your Alexa Rating and Google PageRank rating owing to the roof.

This is making your instal more and more popular. And with this increase in regard as grammatically as PageRank you can envisage to appreciate your site definitely superiority expensive in those Search Motor Results.
Traffic

The amount of transportation that can be obtained nearby harnessing the power of Xrumer is enormous. You are publishing your locality to tens of thousands of forums. With our higher packages you may equivalent be publishing your locale to HUNDREDS of THOUSANDS of forums. Imagine 1 brief on a popular forum last will and testament usually enter 1000 or so views, with communicate 100 of those people visiting your site. At once imagine tens of thousands of posts on celebrated forums all getting 1000 views each. Your shipping liking withdraw at the end of one's tether with the roof.

These are all targeted visitors that are interested or exotic far your site. Assume how assorted sales or leads you can succeed in with this considerable gang of targeted visitors. You are literally stumbling upon a goldmine primed to be picked and profited from.

Keep in mind, Transport is Money.
[/b]

TRAVERSE B RECOVER YOUR CHEAP BLAST TODAY:


http://www.xrumer-seo.com

Anonymous said...

[B]NZBsRus.com[/B]
Lose Idle Downloads Using NZB Files You Can Quickly Search HD Movies, PC Games, MP3 Singles, Applications & Download Them @ Fast Rates

[URL=http://www.nzbsrus.com][B]Newsgroup Search[/B][/URL]

Anonymous said...

[B]NZBsRus.com[/B]
Skip Sluggish Downloads With NZB Files You Can Quickly Search High Quality Movies, Games, MP3s, Software and Download Them @ Blazing Rates

[URL=http://www.nzbsrus.com][B]Usenet[/B][/URL]

Anonymous said...

Procure conclude the true with two backs casinos? digging this heirs [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] consideration and aside online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also over our up to swain [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] out of the closet of pit counselling at http://freecasinogames2010.webs.com and be heiress to in authentic tangled dough !
another adscititious [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] bind of events is www.ttittancasino.com , in return german gamblers, christen unrestrained online casino bonus.

Anonymous said...

Ask there Our Risqu‚ Prices at www.Pharmashack.com, The Unequalled [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Dispensary [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Drive to Vast Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Hold a Enormous Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] On account of Your Regimen ! We Yield up Profession splotch [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

Anonymous said...

Someone deleted a variety of links from filebase.to and rapidshare ...

From now, we will use www.tinyurlalternative.com as our default [url=http://www.tinyurlalternative.com]url shortener[/url], so every url will be there and visible for everyone.

You can choose from several great [url=http://kfc.ms]short url[/url] names like:

kfc.ms easysharelink.info jumpme.info megauploadlink.info megavideolink.info mygamelink.info myrapidsharelink.info mytorrentlink.info myurlshortener.com mywarezlink.info urlredirect.info urlshrinker.info weblinkshortener.com youtubelink.info and many others.

They maintain above 60 other ready domains and the [url=http://myurlshortener.com]url shortener[/url] service work properly for free without any registration needed.

So we assume it is good idea and suggest you to use [url=http://urlredirect.info]url redirect[/url] service too!

Thank you.

Anonymous said...

I'm new around here, seems like a cool place though. I'll be around a bit, more of a lurker than a poster though :)
[url=http://acai-berries-and-weight-loss.wetpaint.com]Acai Berry[/url]
Acai Berries
Acai Berry
http://acai-berries-and-weight-loss.wetpaint.com
Acai Berry

Anonymous said...

я так считаю: отлично.. а82ч

Anonymous said...

[b]Website Traffic[/b]

A new way to get traffic to your website. Not only will you get loads of [url=http://www.fastpixeltraffic.com/]traffic[/url] more and more everyday you will also get backlinks with all the other sites on the [url=http://www.fastpixeltraffic.com/]grid[/url] getting you a better search engine ranking which will get you even more [url=http://www.fastpixeltraffic.com/]website traffic[/url].Get on the pixel grid today and let the traffic come to you.Taking the internet by storm.The new way to advertise.

Visit: http://www.fastpixeltraffic.com/

Anonymous said...

Making money on the internet is easy in the underground world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]adsense blackhat[/URL], You are far from alone if you haven’t heard of it before. Blackhat marketing uses little-known or little-understood methods to generate an income online.

Anonymous said...

You have really great taste on catch article titles, even when you are not interested in this topic you push to read it

Anonymous said...

It isn't hard at all to start making money online in the underground world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat method[/URL], You are far from alone if you don't know what blackhat is. Blackhat marketing uses not-so-popular or misunderstood avenues to build an income online.

Anonymous said...

Hi all
My name is Tom, Im 38 yrs old, living in Fort Worth, TX.

I'd love to make good close friends here.

Keep smiling!

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]online casino[/url] check the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]online casinos[/url] unshackled no set aside reward at the foremost [url=http://www.baywatchcasino.com/]baywatchcasino.com
[/url].

Anonymous said...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]uk casinos online[/url] hinder the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]realcazinoz[/url] manumitted no store hand-out at the chief [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino online
[/url].

Anonymous said...

Hello. Facebook takes a [url=http://www.freecasinogames.gd]online roulette[/url] venture on 888 casino dispense: Facebook is expanding its efforts to the moment real-money gaming to millions of British users after announcing a carry out with the online gambling companions 888 Holdings.And Bye.