Saturday, May 12, 2007

Jeg har Kim Simonsen ...

... i min öresnegl og han gör opmärksom på en artikel i Politikken idag om boganmelderi og litteraturblogging i Amerika.

No comments: